به امید خدا همایش در روز ۱۹ اسفند ماه از ساعت ۹ صبح تا ۱۶ به صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد. پیوند ورود به همایش به ثبت نام کنندگان پیامک خواهد شد.

ثبت‌نام در همایش