تامین مالی پروژه‌ها در صنعت نفت کشور

💰 همانطور که در یادداشت‌های قبلی اشاره شد، یکی از چالش‌های جدی صنعت نفت کشور بحث تامین مالی پروژه‌ها می‌باشد. در مورد تامین مالی به طور کلی می‌توان از دید بازارها، ابزارها و نهادها به بررسی ابعاد آن پرداخت و…

ششمین پیش‌نشست تخصصی همایش مالی‌بین‌الملل با حضور جناب آقای دکتر احسان قمری برگزار گردید.

ششمین پیش‌نشست تخصصی همایش مالی‌بین‌الملل با حضور جناب آقای دکتر احسان قمری برگزار گردید. در این جلسه، که با موضوع نقش‌آفرینی نهادهای بالادستی در فرآیندهای مالی تجارت بین‌الملل برگزار شده بود؛ در گام اول دو رویکرد عمده نقش آفرینی دولت…

معرفی مقاله ” رمزارز بیت کوین و خدمات ملی و فراملی آن “

📃 معرفی مقاله ” رمزارز بیت کوین و خدمات ملی و فراملی آن “ 🟡 نگاشته فوق، با بیان تاریخچه ای کوتاه از ارزهای دیجیتال و بیت کوین، به معرفی برخی از ویژگی‌های عمومی شبکه بیت کوین پرداخته و با…