🔴 اطلاعیه مهم و فوری 🔴 لغزنده

🔴 اطلاعیه مهم و فوری 🔴 📣 با توجه به درخواست‌های متعدد، زمان نهایی دریافت مقالات به جمعه، ۱۳ اسفندماه، موکول گردید. گفتنی است بعد از این تاریخ، به هیچ وجه مقاله‌ای پذیرفته نخواهد بود. 🟡 تبصره: دانش‌پژوهانی که تا…

هشتمین پیش‌نشست تخصصی همایش مالی‌بین‌الملل با حضور جناب آقای وحید قاسمی برگزار گردید.

📣 هشتمین پیش‌نشست تخصصی همایش مالی‌بین‌الملل با حضور جناب آقای وحید قاسمی برگزار گردید. ✅ در این جلسه، که با موضوع شناخت شیوه عملیاتی نقل و انتقال پولی در تجارت خارجی برگزار شده بود؛ ابتدا تعریفی از تجارت خارجی با…

مکانیزم اثرگذاری تحریم بر بازار ارز و اقتصاد ملی و راهکارهای حصول به اقتصاد مقاومتی

معرفی مقاله ” مکانیزم اثرگذاری تحریم بر بازار ارز و اقتصاد ملی و راهکارهای حصول به اقتصاد مقاومتی “ 🔹 نگاشته فوق، اقتصاد کشور را به دلیل مسائلی همچون وابستگی به نفت، تورم و بیکاری، کم عمق بودن بازارهای مالی…