اوراق بهادار (صکوک) مضاربه، ابزاری مناسب برای توسعه بخش صادارت ایران

📃 معرفی مقاله ” اوراق بهادار (صکوک) مضاربه، ابزاری مناسب برای توسعه بخش صادارت ایران “ 🔴 مقاله فوق، با اشاره به بانک پایگی بودن نظام مالی ایران، تأمین مالی بخش‌های مختلف اقتصاد از جمله صادرات را به شدت، وابسته…

دکترین سیاستگذاری در رمزارزها

⚡️ دکترین سیاستگذاری در رمزارزها 🔰 روشن است که در مالی بین‌الملل باید از روش‌های مختلف پرداخت استفاده کنیم تا کارایی بیشتر شود و کمتر از شرایط تحریم در این حوزه آسیب ببینیم. حال ما به بررسی سیاست‌گذارانه یکی از…

مکانیزم اثرگذاری تحریم بر بازار ارز و اقتصاد ملی و راهکارهای حصول به اقتصاد مقاومتی

معرفی مقاله ” مکانیزم اثرگذاری تحریم بر بازار ارز و اقتصاد ملی و راهکارهای حصول به اقتصاد مقاومتی “ 🔹 نگاشته فوق، اقتصاد کشور را به دلیل مسائلی همچون وابستگی به نفت، تورم و بیکاری، کم عمق بودن بازارهای مالی…