اوراق بهادار (صکوک) مضاربه، ابزاری مناسب برای توسعه بخش صادارت ایران

📃 معرفی مقاله ” اوراق بهادار (صکوک) مضاربه، ابزاری مناسب برای توسعه بخش صادارت ایران “ 🔴 مقاله فوق، با اشاره به بانک پایگی بودن نظام مالی ایران، تأمین مالی بخش‌های مختلف اقتصاد از جمله صادرات را به شدت، وابسته…

🔴 اطلاعیه مهم و فوری 🔴 لغزنده

🔴 اطلاعیه مهم و فوری 🔴 📣 با توجه به درخواست‌های متعدد، زمان نهایی دریافت مقالات به جمعه، ۱۳ اسفندماه، موکول گردید. گفتنی است بعد از این تاریخ، به هیچ وجه مقاله‌ای پذیرفته نخواهد بود. 🟡 تبصره: دانش‌پژوهانی که تا…

مکانیزم اثرگذاری تحریم بر بازار ارز و اقتصاد ملی و راهکارهای حصول به اقتصاد مقاومتی

معرفی مقاله ” مکانیزم اثرگذاری تحریم بر بازار ارز و اقتصاد ملی و راهکارهای حصول به اقتصاد مقاومتی “ 🔹 نگاشته فوق، اقتصاد کشور را به دلیل مسائلی همچون وابستگی به نفت، تورم و بیکاری، کم عمق بودن بازارهای مالی…