مکانیزم اثرگذاری تحریم بر بازار ارز و اقتصاد ملی و راهکارهای حصول به اقتصاد مقاومتی

معرفی مقاله ” مکانیزم اثرگذاری تحریم بر بازار ارز و اقتصاد ملی و راهکارهای حصول به اقتصاد مقاومتی “ 🔹 نگاشته فوق، اقتصاد کشور را به دلیل مسائلی همچون وابستگی به نفت، تورم و بیکاری، کم عمق بودن بازارهای مالی…

الگوی مطلوب تجارت خارجی در اقتصاد اسلامی و مهمترین اصلاحات نهادی برای پیاده سازی آن در ایران

📃 معرفی مقاله “ الگوی مطلوب تجارت خارجی در اقتصاد اسلامی و مهمترین اصلاحات نهادی برای پیاده سازی آن در ایران “ 🔸 نگاشته فوق، با اشاره به اهمیت تجارت خارجی در میان فعالیت‌های اقتصادی ملت‌ها، به بیان جایگاه ترسیم…

کارکرد پیمان پولی دوجانبه در نظام پرداخت تجارت بین الملل در شرایط تحریم اقتصادی

📃 معرفی مقاله ” کارکرد پیمان پولی دوجانبه در نظام پرداخت تجارت بین الملل در شرایط تحریم اقتصادی “ 🟡 نگاشته فوق، وابستگی نظام پرداخت ها در تجارت فرامرزی ایران و استفاده از ارزهای جهان روا همچون دلار را، عامل…