همایش تحریم اهداف همایش

۱. مدیریت دانش

یکی از شیوه های متداول ورود به عرصه های نوین مدیریت دانش است که تحریم باتوجه به نظام مسائل جدیدی که دارد، می توان در آن با ایجاد انبوه دانشی از راه شبکه تجارب مختلف، بدین نسخه عمل نمود.

۲. تجمیع راهکارهای موجود و تولید راهکار های اصیل

تجمیع راهکارهای علمی زمینه کل نگری در این عرصه را فراهم می آورد که در گام بعد مسیر تولید و تاسیس راهکار های تحریم ناپذیر را هموار خواهد کرد.

۳. طبقه بندی

رسیدن به کثرت راهکارها ما را در طبقه بندی و چند لایه دیدن موضوع تحریم یاری می کند. و این مهم جز با تمرکزگرایی در این حوزه تحصیل نمی گردد.

۴. ایجاد نقطه اثر

این هدف مهم ترین است. باید بتوان در نقطه نهایی کارآمدی دانش انباشته شده را ظهور داد. طبعا پس از پالایش نهایی نتایج، بایستی هر کدام را به نهاد مرتبط معرفی و زمینه اجرای آن را به طور حداکثری و در حد توان فراهم کرد.

مشترک شدن در خبرنامه

برای اطلاع از آخرین اخبار همایش به صورت ایمیلی عضو خبرنامه شوید