محل برگزاری: دانشگاه امام صادق(ع)

تهران، پل مدیریت، دانشگاه امام صادق(ع)

نشانی: دانشگاه امام صادق(ع)

تهران، پل مدیریت، دانشگاه امام صادق(ع)

به زودی اطلاع رسانی خواهد شد

مشترک شدن در خبرنامه

برای اطلاع از آخرین اخبار همایش به صورت ایمیلی عضو خبرنامه شوید